Wat vinden ouders belangrijk bij het kiezen van een basisschool?

Judith Evertse van www.basisonderwijs.nu heeft samen met Scholenkeuze.nl een onderzoek uitgevoerd onder 508 ouders om erachter te komen welke vragen en problemen ouders tegenkomen bij het kiezen van een basisschool.

Uit dit onderzoek blijkt dat er 3 belangrijke criteria zijn die ouders hanteren bij het kiezen van een basisschool:

  • Basisscholen zijn er voor het aanleren van kennis (1) en sociale vaardigheden (2)

Ouders zijn helder over wat zij als de belangrijkste functies van een basisschoolopleiding zien: basisscholen moeten hun leerlingen kennis en vaardigheden aanleren die zij nodig hebben in de maatschappij en als basis voor een vervolgopleiding, en zij zouden de sociale ontwikkeling van hun kinderen moeten stimuleren. Ouders letten dus vooral op de onderwijskwaliteit/leeropbrengsten (19%), de veiligheid (12%) en de sfeer op een school (10%). Deze criteria an sich zijn niet verrassend. Wat wel opvalt is dat ze, met uitzondering van het criterium van ‘afstand’, behoorlijk abstract van aard zijn. Zo kunnen ‘onderwijskwaliteit’, ‘veiligheid op school’, en ‘een goede sfeer op school’ op verschillende manieren worden gedefinieerd. Om een bewuste keuze te kunnen maken zullen ouders dus bij zichzelf te rade moeten gaan hoe zij deze 3 termen invullen.

  • Voorkeur voor school dichtbij huis (3)

De afstand van huis tot school (14%) blijkt een zwaarwegende factor bij de keuze te zijn, uiteraard vooral vanwege praktische redenen (het kind kan dan zelf naar school lopen, vriendjes/vriendinnetjes uit de buurt gaan naar dezelfde school).

Een basisschool kiezen is lastig

Een aanzienlijke groep ouders (33%) vindt het kiezen van een geschikte basisschool een lastige opgave: de ouders binnen deze groep geven aan dat zij nog te weinig zicht hebben op de talenten en het karakter van hun (meestal nog zeer jonge) kinderen om te kunnen bepalen welk type school bij hen past. De zwaarte van de beslissing is een andere factor die het keuzeproces moeilijk maakt (‘je wilt je kind toch een goede basis geven voor de rest van zijn/haar leven’). Het gebrek aan objectieve informatie over een basisschool is een laatste grote valkuil bij het bepalen van de geschiktheid van een school (‘Tijdens open dagen, en op de websites schetsen directeuren en leerkrachten een mooi verhaal met een goede visie, maar hoe gaat er nu echt in de praktijk aan toe op een school?’).

Ouders zijn bang voor de negatieve gevolgen van een slechte schoolkeuze

70% van alle ouders is daarnaast bang dat een verkeerde schoolkeuze voor hun kind weleens negatieve gevolgen zou kunnen hebben. De grootste angst van ouders is dat kinderen op school een leerachterstand zullen oplopen (17%), of dat zij weinig geluk ervaren tijdens hun basisschoolperiode (15%). Een ander angstbeeld is dat de sociale ontwikkeling van hun kinderen niet goed verloopt (‘kind valt sociaal buiten de boot’) (15%).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *