De 5 belangrijkste onderwijsthema’s volgens Rotterdamse ouders

DOOR TESSA STEEHOUWER EN MARISSA GOEDHART

Ouders hebben de mogelijkheid om mee te praten over de inhoud en uitvoering van het onderwijs op de school van hun kind(eren) door middel van de medezeggenschapsraad. De inspraak op het stedelijk niveau daarentegen is niet wettelijk geregeld. Ouders hebben dus geen invloed op belangrijke, en soms verstrekkende zaken waar de gemeente en schoolbesturen over beslissen: denk aan aandacht voor taal en rekenen en de hoeveelheid parkeerplaatsen op school. Stichting Ouders010 is opgericht door en voor ouders in Rotterdam en zorgt ervoor dat de stem van ouders ook op stedelijk niveau wordt gehoord. Door middel van ouder010-tafels zet Stichting Ouders010 zich in om erachter te komen hoe ouders denken over het Rotterdamse onderwijsbeleid. Op deze manier kunnen zij de ouders op stedelijk niveau vertegenwoordigen.

Tijdens een ouder010-tafel komen ouders bij elkaar om te discussiëren over verschillende onderwerpen binnen het onderwijs. Welke thema’s houden de Rotterdamse ouders het meest bezig? Dit zijn de volgende 5 onderwerpen die tijdens een ouder010-tafel het meest worden besproken:

Educatief partnerschap

Ouders vinden het belangrijk dat zij met leerkrachten als partners samenwerken in het belang van de ontwikkeling van het kind. Zeker wanneer ouders de Nederlandse taal niet goed beheersen is het belangrijk dat leerkrachten hun best doen om ouders bij school te betrekken en goed met ouders communiceren. Op hun beurt moeten ouders zich wel actief inzetten om zo betrokken mogelijk te zijn. Partnerschap komt immers van twee kanten. Het is het belangrijkst om als ouders de schoolse ontwikkeling van het kind thuis te ondersteunen zodat school en thuis geen gescheiden werelden zijn.

De leerkracht

De goede Rotterdamse leerkracht moet toegankelijk zijn voor ouders en leerlingen, begaan zijn met de leerlingen, de gehele ontwikkeling van de leerlingen in de gaten houden, haar aanpak afstemmen op de leerlingen, oplossingsgericht werken, snel problemen kunnen signaleren en ouders als partner zien.

De medewerker ouderbetrokkenheid

Medewerkers ouderbetrokkenheid werken binnen een school aan de betrokkenheid en het onderwijsondersteunend gedrag van ouders. Als eerste aanspreekpunt als het gaat om ouderbetrokkenheid zijn ouders zeer tevreden over de medewerker ouderbetrokkenheid. Zij trekt de kar en betrekt ouders bij de school. Daarnaast kan zij bemiddelen in gesprekken tussen leerkrachten en ouders en kan zij namens ouders spreken bij vergaderingen met het personeel en de directie.

De directeur

Ouders zijn zeer tevreden met hun directeur als motor van de school die het belang van ouderbetrokkenheid inziet en ouderbetrokkenheid stimuleert. Ouders stellen het op prijs dat hun mening wordt gewaardeerd.

Chaos op bestuurlijk/organisatorisch niveau als gevolg van de bezuinigingen

Ouders vinden het jammer dat er maar weinig buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd en vinden het vervelend dat er vaak veel verschillende leerkrachten voor de klas staan. Dit alles gaat volgens hen ten koste van de onderwijskwaliteit.

Komen de thema´s van de Rotterdamse ouders overeen met de thema´s die u als ouder het belangrijkst vindt? Reacties zijn altijd welkom en we zijn nieuwsgierig naar wat u drijft als het gaat om ouderbetrokkenheid en onderwijs.

Tessa Steehouwer en Marissa Goedhart zijn masterstudenten Onderwijswetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij organiseren voor Stichting Ouders010 oudertafels op Rotterdamse basisscholen. Ook mee discussiëren over het Rotterdamse onderwijs? Kijk op www.ouders010.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *