De 6 punten die Steve Jobs Scholen uniek maken

Vorig jaar hebben de eerste 11 Steve Jobs Scholen van Nederland hun deuren geopend, in onder andere Breda, Sneek, Maastricht, en Amsterdam. In de volksmond (maar ook in de media) worden deze scholen vaak ‘iPad-scholen’ genoemd. Rond de opening van deze scholen is een grote discussie ontstaan: critici betwijfelen of je in het onderwijs wel zo’n prominente rol moet geven aan moderne technologie (in de vorm van een iPad). Ze geven daarbij aan dat er nog te weinig onderzoek is gedaan naar de effecten hiervan op de ontwikkeling van de leerlingen. De iPad is echter slechts een onderdeel van een veel groter onderwijsmodel-en filosofie (ontwikkeld door de stichting O4nt) dat door alle Steve Jobs Scholen is ingevoerd. Naast digitale methodes is er nog altijd ruimte voor traditionele methodes om kinderen vaardigheden aan te leren: zo wordt op Master SteveJobsschool in Sneek nog gewoon gewerkt met het aloude Veilig Leren Lezen om kinderen te leren lezen.

Wat maakt Steve Jobs Scholen uniek? – 6 punten

Er zijn een aantal zaken die de Steve Jobs Scholen uniek maakt ten opzichte van de reguliere Nederlandse basisscholen:

1. Grote stamgroepen

Reguliere scholen hanteren meestal een jaarklassysteem, waarin leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar worden gezet in 1 groep. Het jaarklassysteem bestaat niet op de Steve Jobs Scholen: er worden groepen (stamgroepen/units) gevormd van leerlingen van verschillende leeftijden. Dit is op zich geen nieuw concept: jenaplan-en montessorischolen werken ook met dergelijke stamgroepen, maar de omvang ervan is op de Steve Jobs Scholen veel groter (50 kinderen).

2. Inrichting schoolgebouw

Ook het traditionele vaste schoollokaal vindt u niet terug op een Steve Jobs School. Leerlingen werken in ateliers aan specifieke vaardigheden, en er wordt daarbij regelmatig gewisseld tussen ateliers. Er is een atelier voor rekenonderwijs, en een atelier speciaal voor taalonderwijs. Daarnaast is er de mogelijkheid voor de leerlingen om op individuele leerplekken in een rustige leeromgeving te werken.

3. Individuele begeleiding door coach

De Steve Jobs Scholen streven zoveel mogelijk naar flexibel onderwijs, dat rond de leerbehoeften van individuele kinderen is opgezet. Tot zover niets nieuws onder de zon: er zijn vele onderwijsvernieuwingsscholen die zeggen hetzelfde doel te hebben. Toch is het onderwijs meestal zo georganiseerd dat het in de praktijk lastig is om de lessen af te stemmen op de specifieke interesses en het leertempo van iedere leerling afzonderlijk. Op de Steve Jobs Scholen maken leerlingen elke 6 weken hun eigen onderwijsplanning in overleg met hun ouders en de leerkracht. Elk kind heeft daarnaast een eigen coach die de verrichtingen van het kind op de voet volgt.

4. Flexibele onderwijstijden

Op de Steve Jobs School zijn leerlingen verplicht in acht schooljaren 7520 uren onderwijstijd te volgen, ongeveer 940 uur per schooljaar en 20,4 uur per week. De ouders, de leerling en de school bepalen in overleg wanneer deze onderwijstijd wordt ingepland. Maar een leerling hoeft daarvoor niet persé vijf dagen per week aanwezig te zijn: de wekelijkse onderwijstijd mag ook verdeeld worden over vier dagen.

5. Een fysieke en virtuele school

Een Steve Jobs School bestaat uit een fysieke school, die leerlingen 50 weken per jaar kunnen bezoeken tussen 7.30 tot 18.30 uur. Maar de school kent daarnaast ook een virtuele leeromgeving, waar leerlingen 24/7 onderwijs kunnen volgen door educatieve apps te gebruiken, en/of te communiceren met hun leerkracht of deskundigen buiten de school. 10% van de verplichte onderwijstijd mag bestaan uit activiteiten die binnen die virtuele school zijn uitgevoerd. De digitale verrichtingen van de leerlingen worden gemonitord, vastgelegd en vergeleken met de prestaties van andere leerlingen met behulp van webbased leerlingvolgsysteem ParnasSys.

6. Verruimde ‘openingstijden’

Steve Jobs Scholen willen beter afstemmen op het leef-en werkritme van de ouders van de leerlingen. Zo is de fysieke school ook in de zomervakanties en de meeste andere schoolvakanties gewoon open.

Meer lezen:

Het O4NT-onderwijsmodel

De Steve Jobsschool in Breda

Kritische kanttekeningen bij het O4NT-onderwijs en de discussies die daarom heen worden gevoerd, o.a. op de website van Sociale Vraagstukken en de onderwijskundige analyse van Casper Hulshof van de Universiteit Utrecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *