Do’s & don’ts bij het kiezen van een basisschool

Do’s:

  • Formuleer als ouder eerst wat jij belangrijk vindt als het gaat om onderwijs. Daarvoor moet je vragen beantwoorden als: met welk doel wil ik mijn kind basisonderwijs laten volgen? En hoe ziet een goede leeromgeving voor mijn kind eruit? Gebruik hiervoor het Stappenplan dat gratis te downloaden is op deze website.
  • Consulteer ouders van kinderen die al op de school zitten: zij kunnen je veel vertellen over de sfeer en de wijze waarop school communiceert met ouders. Uiteraard moet je er hierbij wel rekening mee houden dat ouders verschillende wensen en criteria kunnen hebben als het gaat om de ‘juiste basisschool’.
  • Scholen kunnen verschillende onderwijsconcepten hanteren: het is aan te raden meer informatie over de verschillen en overeenkomsten tussen deze schooltypen te zoeken. Hiervoor kun je de Keuzegids Basisonderwijs raadplegen.

Don’ts

  • Ga niet alleen af op de voorlichting van de directeur of de informatie in schoolgids en website: met deze bronnen krijg je veel informatie over de (vaak) mooie visie van de school, maar je komt veel minder te weten over de wijze waarop deze visie is vertaald naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Daarvoor zul je ook te rade moeten gaan bij bijvoorbeeld leerkrachten, of ouders van kinderen die de school al bezoeken.
  • Bezoek scholen niet tijdens pauzes: je krijgt dan geen representatief beeld van de school, omdat het er dan op alle scholen veel chaotischer aan toe gaat dan tijdens lestijd.
  • Ga er niet van uit dat 1 bepaalde school geschikt is voor al je kinderen: je zult per kind moeten bekijken welke school het beste matcht met zijn persoonlijkheid en leerstijl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *