Er zijn een aantal belangrijke stappen te zetten voordat je als ouders een definitieve keuze voor een basisschool kunt maken:

STAP 1:

Vraag jezelf als ouder voor alles eerst af wat met welk ‘doel’ je je kind een basisschoolopleiding wil laten volgen. 

Er zijn verschillende belangrijke doelen te onderscheiden die ouders veel noemen:

‘Ik vind het belangrijk dat mijn kind zich gelukkig voelt op school en zich kan ontwikkelen tot een zelfbewust individu, dat de kans krijgt zijn eigen talenten te ontplooien’

‘De basisschool is de uitgelezen plek waar mijn kind zich sociaal kan ontwikkelen.’

‘School is toch in de eerste plaats de plek waar mijn kind vaardigheden en-kennis moet gaan leren die het in de huidige (en vermoedelijk ook nog in de toekomstige) maatschappij nodig zal hebben, en die haar de juiste voorbereiding geven voor een goede vervolgopleiding?’

Uiteraard is het ook heel goed mogelijk dat je aan alle doelen die hiervoor zijn genoemd waarde hecht.

In hoeverre matchen deze doelen met de verschillende doelen die een basisschool nastreeft? (zie het uimodel in de Keuzegids Basisonderwijs, die op www.basisonderwijs.nu verkrijgbaar is)

STAP 2:

Op basis van de antwoorden op de bovenstaande vraag kun je een aantal persoonlijke criteria opstellen op basis waarvan je basisscholen kunt gaan beoordelen. Als je uitkomt op abstracte selectiecriteria als ‘Goede onderwijskwaliteit’ of  ‘De sfeer op school moet goed zijn’ probeer dit dan specifieker te definiëren. Wat versta jij als ouder onder goede onderwijskwaliteit? (goede scores op standaardtoetsen als CITO, of een voorspoedige ontwikkeling als het gaat om sociale vaardigheden?) Hoe ziet voor jou een goede sfeer op school eruit? (rustige omgeving, of gezellige drukte?)

STAP 3:

Hoe groot is je keuzevrijheid eigenlijk? Zoek uit welk aanbod aan basisscholen er is in je woonomgeving (of in de buurt daarvan?).

STAP 4:

Bezoek verschillende basisscholen, waarbij je als ouders let op een aantal belangrijke punten waar scholen zich van elkaar onderscheiden (deze zijn beschreven in het uitgebreidere Stappenplan, dat je gratis ontvangt na inschrijving, zie formulier hieronder)

STAP 5:

Doe een klein onderzoekje naar de onderwijsprestaties van de basisscholen. In het uitgebreidere Stappenplan vind je tips hoe je dit het beste kunt aanpakken, en welke vragen je beantwoord moet zien te krijgen.

STAP 6:

Zorg ervoor dat je informatie krijgt over de basisschool van de juiste ‘bronnen’. In het uitgebreidere Stappenplan is beschreven welke personen (in welke rollen) je het beste kunt spreken om een zo betrouwbaar en compleet mogelijk beeld van een basisschool te krijgen.

MEER LEZEN?

Laat hiernaast je emailadres achter en ontvang gratis het uitgebreidere Stappenplan dat je als ouder kunt gebruiken als je op zoek bent naar een goede basisschool voor je kind, of als je de keuze moet gaan maken tussen een aantal basisscholen.