Scholenkeuze.nl

Op deze website kunt u informatie terugvinden over alle basisscholen in Nederland, op basis van diverse bronnen. Per school worden bijvoorbeeld de CITO-scores gepresenteerd, maar ook recensies van andere ouders over de school. Dit laatste geeft deze site een duidelijke meerwaarde: ouders geven namelijk aan dat zij de mening van andere ouders over een school heel belangrijk vinden.

Vensters PO

Deze website biedt per basisschool cijfermatige informatie aan op het gebied van bijvoorbeeld de onderwijsopbrengsten, de leerlingenpopulatie en het personeel. In die zin verschilt de informatie op deze website weinig van die van Scholenkeuze.nl, alleen zijn er op Vensters PO geen recensies van andere ouders te vinden. Handig: Bij elke school verwijst Vensters PO middels een link naar het onderwijsinspectierapport van die school. Dat scheelt weer zoeken op de website van de Onderwijsinspectie..

 

Hoewel de website zich officieel richt op Amsterdamse ouders, biedt ‘Hoe kies ik een school?’ ook veel nuttige schoolkeuzeinformatie voor ouders in het rest van het land. Tip: maak je eigen vragenlijst die je als ouder kunt gebruiken tijdens een kennismakingsbezoek aan basisscholen.

 

Onderwijs Consumenten Organisatie

OCO biedt ouders de informatie die ze nodig hebben om een verantwoorde schoolkeuze te maken en geeft antwoord op vragen over de gang van zaken op school. Ook deze website is bedoeld voor Amsterdamse ouders, maar veel van de informatie en de documenten die erop te vinden zijn zijn ook zeer relevant voor ouders buiten Amsterdam. Zo komen er vragen en onderwerpen aan bod als: ‘Hoe kan ik als ouder invloed uitoefenen op de organisatie en het onderwijs op een school?’ ‘Wat kan ik thuis doen om mijn kind te ondersteunen bij het leren?’ (op een manier die aansluit op de lesstof op school)
Ouders en Onderwijs (voorheen Landelijke Ouderraad) is het informatiepunt voor alle ouders van schoolgaande kinderen. Deze organisatie verbindt ouders rondom het thema onderwijs en is landelijk gesprekspartner (namens ouders) voor de politiek en de onderwijssector.