Als ouder vind je het waarschijnlijk belangrijk dat je kinderen goed leren lezen en spellen op school. Terecht, onderzoek van Stichting Lezen en Schrijven wijst uit dat kinderen deze vaardigheden onder de knie moeten krijgen om zich later optimaal te kunnen ontwikkelen en goed te kunnen (blijven) functioneren in hun baan of opleiding.

Veel Nederlanders kunnen niet goed lezen en schrijven

Leren lezen vormt op de meeste Nederlandse basisscholen dan ook een belangrijk onderdeel van het lesprogramma, waar veel tijd aan wordt besteed. Toch zijn er in Nederland nog altijd 1,3 miljoen mensen (in de leeftijdsgroep van 16-67 jaar) die (veel) moeite hebben met lezen en schrijven (de laaggeletterden). Hoe vroeger leesproblemen van leerlingen worden gezien en aangepakt, hoe kleiner de kans wordt dat zij (te) grote achterstanden in lezen gaan ontwikkelen.

Basisscholen kunnen veel problemen voorkomen

De basisschool is voor de meeste kinderen nog altijd de uitgelezen plek om te beginnen met lezen en schrijven. Basisscholen hebben dan ook een sleutelfunctie in de strijd tegen laaggeletterdheid. Maar hoe kunnen zij tijdig de leerlingen herkennen die een risico lopen op laaggeletterdheid en hoe kunnen zij hen verder helpen? Als ouders kun je basisscholen hier ook kritisch op bevragen tijdens een bezoek aan een school: welke lees-en spellingsmethodes gebruiken zij precies? Hoe volgen zij de prestaties van leerlingen op deze gebieden? Wat doen leerkrachten precies met de resultaten van toetsen en oefeningen van hun leerlingen? Hoe begeleiden zij kinderen die meer moeite hebben met lezen en spellen?

Stichting Leeruniek heeft een nieuwe aanpak tegen laaggeletterdheid ontwikkeld die basisscholen én ouders wellicht kan inspireren. Lees in het kader hieronder meer over hun methode:

De Literacy Analytics & Solutions-methode van Stichting Leeruniek

 

Slimme analyse van spellingsprestaties: het wapen tegen laaggeletterdheid?

Stichting Leeruniek ziet in de opkomst van het tabletonderwijs in Nederland een kans om laaggeletterdheid aan te pakken, al op de basisschool. Als leerlingen hun spellingsoefeningen op een tablet maken, dan kunnen hun vorderingen op dit gebied makkelijk digitaal worden vastgelegd. Dit maakt het voor leerkrachten en onderzoekers mogelijk om de prestaties van hun leerlingen voortdurend te volgen en te analyseren. Stichting Leeruniek heeft hier een eigen methode (Literacy Analytics & Solutions) voor ontwikkeld waarbij de resultaten van een individuele leerling kunnen worden vergeleken met de resultaten van andere leerlingen in dezelfde leeftijdsgroep. Niet alleen kunnen eventuele achterstanden in spelling hiermee vroeg worden opgespoord, maar ook kan zo worden vastgesteld waar het probleem precies zit en wat de oorzaak hiervan is.

Zo kunnen kinderen die thuis een andere taal spreken moeite hebben met specifieke spellingsregels in het Nederlands, bijvoorbeeld omdat de klinkers in het Nederlands net iets anders zijn dan de klinkers in hun ‘thuistaal’. Leeruniek voert momenteel experimenten uit op diverse basisscholen in Nederland om te testen hoe de Literacy Analytics & Solutions-methode precies kan worden toegepast in het onderwijs en welke effecten deze methode heeft op de spellingsvaardigheid van leerlingen. Ook basisscholen die (nog) geen tabletonderwijs aanbieden doen mee: op deze scholen worden alleen de resultaten van de standaardtoetsen binnen een leerlingvolgssysteem (zoals dat van CITO) geanalyseerd. Leeruniek won dit jaar diverse prijzen waaronder de Nederlandse innovatiewedstrijd van de Singularity University van NASA en Google, en een summerschool op Harvard over learning analytics. Als founding-partner van het nieuwe onderwijsinnovatieplatform Smart Education Hubs, geeft Leeruniek diverse trainingen aan scholen en ouders over Literacy Analytics.