Dit type onderwijs ontleent zijn naam aan de Universiteit van Jena in Duitsland, waar het vanaf 1923 door de pedagoog Peter Petersen werd ontwikkeld. Suus Freudenthal introduceerde het jenaplanconcept in 1962 in Nederland; in datzelfde jaar opende in Utrecht de eerste jenaplanschool haar deuren. Petersen ging uit van het idee dat gezinsleden veel van elkaar leren. In het jenaplanonderwijs zien we dan ook veel elementen van het ‘gezin’ terugkomen: het klaslokaal als huiskamer bijvoorbeeld, waarin kinderen bezig zijn met verschillende taken, en zelf de verantwoordelijkheid hebben over hun leerproces.De onderwijzer fungeert eerder als begeleider dan als overdrager van kennis. Kinderen leren dat ze er toe doen, dat ze iets voor de ander kunnen betekenen en een bijdrage kunnen leveren aan een betere maatschappij. Een belangrijk doel van dit type onderwijs is om de verwondering die kinderen van nature in zich hebben, in ere te houden. Leerlingen worden geacht zelf leervragen te verzinnen, en uit die beginvragen weer vervolgvragen af te leiden, die ze uiteindelijk gaan beantwoorden door middel van een eigen onderzoek. Er wordt naar gestreefd  zowel de docent als de leerling een grote inbreng in het leerproces te geven.

Benieuwd naar hoe dit onderwijsconcept in de dagelijkse praktijk wordt toegepast, en wat het je kind te bieden heeft? En wat de verschillen zijn met andere typen basisscholen die in Nederland bestaan? Lees er meer over in de Keuzegids Basisonderwijs, die op deze site te downloaden is.

Meer info

Website Nederlandse Jenaplan Vereniging