Met de Keuzegids Basisonderwijs kun je als ouders de broodnodige kennis opdoen over de verschillende soorten basisscholen die in Nederland bestaan, zoals de traditionele basisscholen, maar ook montessori-, dalton-, freinet-, & jenaplanscholen, de vrijescholen, de democratische scholen en scholen voor Ontwikkelingsgericht Leren. Per type school krijg je een beeld van de leidende onderwijsfilosofie (wat willen we onze leerlingen precies leren en op welke wijze?), en de verschillen met de andere basisschoolsoorten. Andere informatie die in de gids is opgenomen:

  • Een beschrijving van wat een type onderwijs je kind te bieden kan hebben
  • Een portret van een voorbeeldbasisschool, die uitgaat van een bepaald onderwijsconcept.
  • Een beschrijving van een gemiddelde dag in de onderbouw op de voorbeeldschool
  • Waar moet je als ouder op letten bij een bezoek aan een basisschool?

Met deze kennis in het achterhoofd hebben ouders meer handvatten om kritische vragen te kunnen stellen tijdens bezoeken aan potentieel geschikte scholen en kunnen zij scholen gemakkelijker op een aantal punten met elkaar vergelijken.