Het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) heeft relatief recent (in 1990) zijn intrede gedaan in het Nederlandse basisonderwijs. OGO is ontwikkeld door een groep van Nederlandse en Vlaamse onderwijskundigen (Frea Janssen-Vos, Bea Pompert, Niko Fijma, Jacques Carpay, Carel van Parreren, Bert van Oers en Henk Vink), die zich heeft laten inspireren door de ideeën van de Russische psycholoog Lev Vygotsky (1896-1934) over het ontwikkelingsproces bij kinderen. Volgens Vygotsky dient het onderwijs een bijdrage te leveren aan de brede culturele ontwikkeling van leerlingen. Dat is volgens hem alleen mogelijk ‘wanneer leren zowel maatschappelijk (wat is de waarde van deze kennis in onze samenleving?) als persoonlijk betekenisvol is (wat is de waarde van deze kennis voor mij?)’ (Didactief, 2013). Aanvankelijk werd het OGO voornamelijk toegepast in de onderbouw, maar de laatste jaren gaan steeds meer OGO-scholen er toe over om het concept ook in de midden-en bovenbouw te introduceren.

Benieuwd naar hoe dit onderwijsconcept in de dagelijkse praktijk wordt toegepast, en wat het je kind te bieden heeft? En wat de verschillen zijn met andere typen basisscholen die in Nederland bestaan? Lees er meer over in de Keuzegids Basisonderwijs, die op deze site te downloaden is.

Meer info

Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs