De pedagogiek binnen de vrijeschool stoelt grotendeels op de antroposofische visie over de mensheid en wat de rol is van een individu hierbinnen: er wordt van uitgegaan dat een persoon niet op zichzelf staat, maar lid is van een groter geheel (de ‘mensheid’ of zelfs ‘kosmos’) dat zich blijft ontwikkelen. Elk persoon heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en taken om de mensheid verder te brengen in die ontwikkeling. Grondlegger van de antroposofie is de Oostenrijkse filosoof, architect en pedagoog Rudolph Steiner (1861-1925). Het ‘vrije’ in de benaming vrijeschool roept bij veel ouders een onjuiste associatie op van een school waar de leerlingen absolute vrijheid hebben en weinig tot geen sturing of begeleiding in hun leerproces krijgen. Het woord ‘vrije’ heeft in werkelijkheid echter betrekking op de wens van deze scholen om ‘vrij’ te zijn van overheidsbemoeienis als het gaat om het inrichten van hun eigen onderwijssysteem.

Benieuwd naar hoe dit onderwijsconcept in de dagelijkse praktijk wordt toegepast, en wat het je kind te bieden heeft? En wat de verschillen zijn met andere typen basisscholen die in Nederland bestaan? Lees er meer over in de Keuzegids Basisonderwijs, die op deze site te downloaden is.

Meer info

Website vereniging van vrijescholen