Welk type kind past bij welk type school?

Ouders lijken hun keuze voor een school het vaakst te baseren op de nabijheid van een school (‘school om de hoek’ verdient de voorkeur), de geloofsovertuiging en eerdere positieve ervaringen (oudere broertjes/zusjes) met de school. Opvallend genoeg vinden ouders het belangrijk dat het type school past bij de persoonlijkheid van hun kind(eren), maar dit geeft bij de uiteindelijke keuze meestal niet de doorslag. Terwijl bij uitstek die goede match tussen school en kind ervoor kan zorgen dat een kind zich gelukkig voelt op school en (mede daardoor) goede cijfers kan halen. Om te kunnen bepalen welke kinderen op hun plek zijn op welke scholen is het nodig om de volgende vraag te beantwoorden: ‘Welk type basisschool (traditioneel, montessori-of daltonscholen?) past bij welk type kind?’.

Jennifer Vermaat, Anne van der Ark en Nicole van Tol van de Hogeschool Leiden hebben een verkennend onderzoek naar dit thema gedaan in opdracht van Basisonderwijs.nu. Lees hier meer over dit onderzoek en de resultaten.

Basisonderwijs.nu wil naar aanleiding van deze verkennende studie meer onderzoek gaan doen naar het thema ‘een passende school(type) voor elke leerling’. Daarvoor zijn we op zoek naar deskundigen die ons kunnen ondersteunen bij het opzetten, coördineren en/of beoordelen van dit onderzoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *